میزانسن دوربین در کارگردانی بصورت ویدئویی و با زیرنویس فارسی

میزانسن دوربین در کارگردانی بصورت ویدئویی و با زیرنویس فارسی

میزانسن دوربین یا همان تاثیر ارتفاع دوربین در تصویر، به‌طور کلی به محل قرارگیری دوربین و سوژه گفته می‌شود. عموما پایین‌تر قرار دادن دوربین، سوژه را برتر و بزرگتر نشان می‌دهد و بالاتر قراردادن دوربین، سوژه را کوچک‌تر و حقیرتر نمایش می‌دهد. میزانسن دوربین یک مفهوم عمومی است که حداقل با توجه به ارتفاع چشم، […]