موزه ها را باتوجه به اهمیت آموزش آنان، چگونه می توان به خانه دانش آموزان برد؟

موزه ها تاثیر بسیار زیادی در آموزش کودکان دارند. اما کودکانی که در روستاهای دورافتاده زندگی می کنند نمی توانند از موزه ها و نمایشگاههای هنری بهره ببرند.

در این ویدیوی آموزشی می بینیم که چگونه در تایوان موزه ها را به خانه آنها می آورند و اینکار چطور انجام میشود:

بطور کلی افسانه‌ها، ادبیات، اشیا موزه‌ای، فضا‌ها و بناهای تاریخی همه می‌توانند به ابزاری بدل شوند که از طریق آموزش‌های غیر مستقیم تأثیر بسزایی بر ذهن کودکان داشته باشند.

آموزش بازدید از آثارهنری و رعایت قوانین موزه ها نیز بخشی از آموزش است
موضوع مهم و قابل اهمیتی که جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز دارد آموزش بازدید از آثار هنری و رعایت قوانین نمایشگاه های هنری است، در این بحث آموزشی به کودکان آموزش داده می شود که فاصله خود را با آثارهنری و آثارباستانی حفظ کنند و از دست زدن به این آثار در نمایشگاه های هنری به طور جدی خودداری کنند.

به نظر شما بازدید از نمایشگاههای هنری تا حد در پرورش خلاقیت دانش آموزان موثر هستند؟ 

نظرات خود را در این مورد در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید :