Betsy Heimann چطور ایده های طراحی لباس خود را برای هالیوود پیدا می کند؟

Betsy Heimann یک طراح لباس است که با کارگردانان بزرگی در هالیوود تابحال کار کرده است و طراحی لباسهای مربوط به فیلم های آنها را بر عهده داشته است. در ویدیوی زیر از اینکه این ایده ها چطور به ذهن او می رسند و برای اینکه طرح های او تطبیق بهتری با ذهن کارگردان و فیلم داشته باشد چه کار میکند ، توضیح میدهد: