×
رضا پوردست گردان
رضا پوردست گردان reza.pourdastgardan
فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی هستم و جهت گسترش دانش پزشکی و علوم آزمایشگاهی سعی کرده ام آنچه آموخته ام به خوبی بیان کنم امیدوارم مفید باشد.
0 محصول
3 نوشته
عضویت ۹۷/۱۰/۱۵
0