×
ایتوک سنتر
ایتوک سنتر etookcenter
وب سایت ایتوک سنتر به عنوان مرکز آموزش و یادگیری می باشد که با رویکرد کارآفرینی به آموزش های توسعه کسب وکار، مدیریت، هنر و … می پردازد و با اشتراک دانش و تجارب مدرسین در رشته های مختلف ، تولید و ارائه محتوای آموزشی را فراهم نموده است. همچنین باتوجه به نیاز روزافزونِ کارآفرینان به دراختیار داشتن وب سایت های فروشگاهی، شرکتی، خبری و… با استانداردهای روزِ جهان، خدمات طراحی سایت با مناسب ترین قیمت در خدمات اجرایی ایتوک سنتر قرار گرفته است.
271 محصول
41 نوشته
عضویت ۹۸/۱۲/۱۶
0