۲۹ اشتباه نویسندگان و فیلمنامه نویسان حرفه ای جهان – ویدیو

۲۹ اشتباه نویسندگان و فیلمنامه نویسان که در ویدیوی زیر به آنها اشاره و پرداخته شده است، مواردی شاید به ظاهر ساده هستند ، که گاهی رعایت کردن آنها حتی از سوی نویسندگان حرفه ای هم فراموش می شود. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم ویدیوی زیر را که با زیرنویس فارسی تهیه شده است را مشاهده نمایید: