آموزشs

100,000RIAL – دانلود و دریافت کنید

200,000RIAL – دانلود و دریافت کنید

هفته نامه شنبه شماره ۶: در این شماره میخوانید : رئیست را قورت بده! ۲۰ مؤلفه مشترک مدیران موفق چشم انداز برادرانه ۲ میلیارد تومان در روز برادران امیری ۲۸ و…

رایگان – دانلود و دریافت کنید

هفته نامه شنبه شماره ۴ : در این شماره میخوانید: می خواستم مردم به قهوه شان عشق بورزند چگونه استاباکس از یک کافه محلی تبدیل به برندی جهانی شد. تکذیب…

رایگان – دانلود و دریافت کنید

هفته نامه شنبه شماره ۵ : در این شماره میخوانید : مجبورم برای ماندن بجنگم نازنین دانشور، مدیر عامل تخفیفان، در گفت و گو با «شنبه» هم از خودش دفاع می…

رایگان – دانلود و دریافت کنید

هفته نامه شنبه شماره ۳ : در این شماره میخوانید: پسری با کفش های کتانی: حسام آرمندهی، مرد شماره یک اپلیکیشن ایران، چگونه موفق شد بازار اپ کشور را تصاحب…

رایگان – دانلود و دریافت کنید

در این شماره می خوانید: جف بزوس : برند شدن سخت، برند ماندن سخت تر! مدیر آمازون می گوید چگونه ۱۳۰۰ نفر از کارمندانش را اخراج کرد. سام مدن پور:…

رایگان – دانلود و دریافت کنید